Language of document :

2017 m. rugpjūčio 23 d. Cour d'appel de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ministère public / Marin-Simion Sut

(Byla C-514/17)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Ministère public

Atsakovė: Marin-Simion Sut

Prejudicinis klausimas

Ar Pagrindų sprendimo 2002/5841 4 straipsnio 6 punktą galima aiškinti taip, kad jis negali būti taikomas veikoms, už kurias išduodančiosios valstybės teismas paskelbė laisvės atėmimo bausmę, jeigu už tas pačias veikas vykdančiosios valstybės teritorijoje baudžiama tik bauda ir tai reiškia, kad pagal vykdančiosios valstybės vidaus teisę bausmės neįmanoma įvykdyti vykdančiojoje valstybėje narėje, taip pakenkiant nuteisto asmens socialinei integracijai ir jo šeiminiams, socialiniams bei kitiems ryšiams?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).