Language of document :

Az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) által 2017. augusztus 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Christa Plessers kontra PREFACO NV, Belgische Staat

(C-509/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeidshof te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: Christa Plessers

Alperes: PREFACO NV, Belgische Staat

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e a vállalkozások folytonosságáról szóló, 2009. január 31-i belga törvény (a továbbiakban: WCO-törvény) 61. cikkének 4. §-ában (jelenleg 61. cikk 3. §) rögzített választási joga az átvevőnek – e törvény 4. fejezete 4. címe részeként, amellyel „[a] bíróság felhatalmazásával történő átruházás általi bírósági átszervezést” szabályozzák – a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001/23/EK irányelvvel1 , különösen ezen irányelv 3. és 5. cikkével, amennyiben „[a] bíróság felhatalmazásával történő átruházás általi bírósági átszervezésre” az átadó vállalkozása vagy tevékenységei valamely részének vagy összességének fenntartása érdekében került sor?

____________

1 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv (HL 2001. L 82., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 98. o.)