Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 19. května 2006 - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli v. Spolková republika Německo, vedlejší účastník řízení: Bundesagentur für Arbeit

(Věc C-228/06)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Německo)

Účastníci původního řízení

Žalobci: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli

Žalovaná: Spolková republika Německo

Vedlejší účastník řízení: Bundesagentur für Arbeit

Předběžné otázky

Má být čl. 41 odst. 1 dodatkového protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem ze dne 23. listopadu 19701 vykládán tak, že je třeba spatřovat omezení volného pohybu služeb v tom, že turecký státní příslušník, který pracuje pro turecký podnik v přeshraniční dopravě jako řidič nákladního vozu registrovaného v Německu, musí mít pro vstup do Německa na základě § 4 odst. 1, § 6 AufenthG ze dne 30. července 2004 a čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 539/20012 schengenské vízum, zatímco v době vstupu dodatkového protokolu v platnost mohl vstupovat do Spolkové republiky Německo bez víza?

Má být v případě kladné odpovědi na první otázku čl. 41 odst. 1 dodatkového protokolu vykládán v tom smyslu, že turečtí státní příslušníci uvedení v bodě 1) nepotřebují pro vstup do Německa vízum?

____________

1 - Úř. věst. L 293, s. 4.

2 - Úř. věst. L 81, s.1.