Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 19. maj 2006 - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim og Ibrahim Savatli mod Forbundsrepublikken Tyskland, adciterede: Bundesagentur für Arbeit

(Sag C-228/06)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland).

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim og Ibrahim Savatli.

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland, adciterede: Bundesagentur für Arbeit.

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen af 23. november 1970 1 til aftalen om en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet fortolkes således, at der må antages at foreligge en begrænsning af den frie udveksling af tjenesteydelser, såfremt det i henhold til § 4, stk. 1 og § 6 i AufenthaltG af 30. juli 2004 og artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 539/2001 2, kræves, at en tyrkisk statsborger, der er ansat i en tyrkisk virksomhed inden for international transport som chauffør af en lastvogn, der er registreret i Tyskland, skal være i besiddelse af et Schengen-visum for at kunne indrejse i Tyskland, mens han på tidspunktet for tillægsprotokollens ikrafttræden visumfrit kunne indrejse i Forbundsrepublikken Tyskland?

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, skal artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen da fortolkes således, at de i spørgsmål 1) nævnte tyrkiske statsborgere ikke skal have visum for at kunne indrejse i Tyskland?

____________

1 - EFT L 293, s. 4.

2 - EFT L 81, s. 1.