Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 19. mail 2006 - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli versus Saksamaa Liitvabariik, menetlusse astuja: Bundesagentur für Arbeit

(Kohtuasi C-228/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Menetlusse astuja: Bundesagentur für Arbeit

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahel assotsiatsiooni loomise lepingu juurde kuuluva 23. novembril 1970 allkirjastatud lisaprotokolli1 artikli 41 lõiget 1 tuleb tõlgendada viisil, et teenuste osutamise vabaduse piiranguga on tegemist siis, kui Türgi kodanik, kes töötab rahvusvahelise transpordiga tegelevas Türgi ettevõttes Saksamaal registrisse kantud veoauto juhina peab omama Schengeni viisat Saksamaa territooriumile sisenemiseks 30. juuli 2004. aasta AufenthG`i (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet; seadus välismaalaste viibimise, töötamise ja integreerimise kohta liitvabariigis) § 4 lõike 1 ja § 6 ning määruse (EÜ) nr 539/20012 artikli 1 lõike 1 alusel, isegi kui ta võis viisavabalt siseneda Saksamaa Liitvabariiki lisaprotokolli jõustumise ajal?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas lisaprotokolli artikli 41 lõiget 1 tuleb tõlgendada viisil, et eelpoolnimetatud Türgi kodanikel ei pea olema Saksamaale sisenemiseks viisat?

____________

1 - ELT 1972 L 293, lk 4.

2 - ELT L 81, lk 1.