Language of document :

Az Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Németország) által 2006. május 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli kontra Németországi Szövetségi Köztársaság; beavatkozó: Bundesagentur für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal)

(C-228/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli.

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság; beavatkozó: Bundesagentur für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal).

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy értelmezendő-e az Európai Gazdasági Közösség és Törökország között társulást létrehozó megállapodáshoz fűzött, 1970. november 23-i kiegészítő jegyzőkönyv1 41. cikkének (1) bekezdése, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozását jelenti, ha egy török vállalkozás, Németországban nyilvántartásba vett tehergépkocsiján gépkocsivezetőként a nemzetközi szállításban dolgozó török állampolgárnak a 2004. július 30-i AufenthG (a külföldiek tartózkodására vonatkozó rendelkezésekről szóló törvény) 4. cikkének (1) bekezdése és 6. cikke, illetve az 539/2001/EK2 rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében a belépéshez schengeni vízummal kell rendelkeznie, holott a kiegészítő jegyzőkönyv hatályba lépésétől kezdve jogosult vízummentesen belépni a Németországi Szövetségi Köztársaság területére?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén úgy értelmezendő-e a kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikkének (1) bekezdése, hogy az 1. pontban említett török állampolgárok Németországba vízum nélkül léphetnek be?

____________

1 - HL L 293., 4. o.

2 - HL L 81., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 65. o.