Language of document :

2006 m. gegužės 19 d. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli prieš Vokietijos Federacinę Respubliką, tretysis asmuo Bundesagentur für Arbeit

(Byla C-228/06)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Tretysis asmuo: Bundesagentur für Arbeit

Prejudiciniai klausimai

Ar 1970 m. lapkričio 23 d. Papildomo protokolo prie susitarimo, įsteigiančio Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociaciją1, 41 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad tai, jog Turkijos pilietis, dirbantis tarptautiniais pervežimais užsiimančioje Turkijos įmonėje vairuotoju ir vairuojantis Vokietijoje įregistruotą sunkvežimį, norėdamas įvažiuoti į Vokietiją, pagal 2004 m. liepos 30 d. Aufenthaltsgesetz (Užsieniečių buvimo Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje įstatymo) 4 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnį bei Reglamento (EB) 539/20012 1 straipsnio 1 dalį turi turėti Šengeno šalių vizą, nors papildomo protokolo įsigaliojimo metu į Vokietijos Federacinę Respubliką galėjo įvažiuoti be vizos, yra laisvo paslaugų judėjimo apribojimas?

Jeigu į pirmą klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar papildomo protokolo 41 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pirmame klausime nurodytiems Turkijos valstybės piliečiams nereikia vizos įvažiuoti į Vokietiją?

____________

1 - OL L 293, p. 4.

2 - OL L 81, p. 1.