Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (Nemčija) dne 19. maja 2006 - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli proti Zvezni republiki Nemčiji, intervenient: Bundesagentur für Arbeit

(Zadeva C-228/06)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

intervenient: Bundesagentur für Arbeit

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 41(1) Dodatnega protokola k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo z dne 23. novembra 19701 razlagati tako, da je omejitev svobode opravljanja storitev v tem, da mora turški državljan, ki za turško podjetje v mednarodnem prevozu dela kot voznik tovornjaka, registriranega v Nemčiji, za vstop v Nemčijo na podlagi členov 4(1) in 6 AufenthG z dne 30. julija 2004 in člena 1(1) Uredbe (ES) 539/20012 imeti schengenski vizum, medtem ko je v času uveljavitve Dodatnega protokola smel v Zvezno republiko Nemčijo pripotovati brez vizuma?

2.    Ali je treba, če je odgovor na vprašanje 1) pritrdilen, člen 41(1) Dodatnega protokola razlagati tako, da turški državljani, navedeni v številki 1), za potovanje v Nemčijo ne potrebujejo vizuma?

____________

1 - UL L 293, str. 4

2 - UL L 81, str. 1