Language of document :

Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 19 februarie 2009 (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Germania) - Mehmet Soysal şi Ibrahim Savatli/Republica Federală Germania

(Cauza C-228/06)1

(Acordul de asociere CEE-Turcia - Libera prestare a serviciilor - Obligaţia de a deţine viză pentru admisia pe teritoriul unui stat membru)

Limba de procedură: germana

Instanţa de trimitere

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Părţile din acţiunea principală

Reclamanţi: Mehmet Soysal şi Ibrahim Savatli

Pârâtă: Republica Federală Germania

Cu participarea: Bundesagentur für Arbeit

Obiectul

Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare - Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Interpretarea articolului 41 alineatul (1) din protocolul adiţional din 23 noiembrie 1970 anexat la Acordul de asociere dintre Comunitatea Economică Europeană şi Turcia (JO L 293, p. 4) - Validitatea articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie (JO L 81, p. 1, Ediţie specială, 19/vol. 3, p. 97) - Noi restricţii privind libera prestare a serviciilor - Obligaţie, pentru un resortisant turc angajat în calitate de conducător de vehicule grele de transport de către o întreprindere de transport turcă, de a deţine viză pentru a putea intra pe teritoriul unui stat membru, în condiţiile în care o astfel de obligaţie nu exista la momentul intrării în vigoare a protocolului adiţional

Dispozitivul

Articolul 41 alineatul (1) din protocolul adiţional semnat la 23 noiembrie 1970 la Bruxelles şi încheiat, aprobat şi confirmat, în numele Comunităţii, prin Regulamentul (CEE) nr. 2760/72 al Consiliului din 19 decembrie 1972 trebuie interpretat în sensul că se opune instituirii, începând cu data intrării în vigoare a acestui protocol, a unei obligaţii de a deţine viză pentru a li se permite unor resortisanţi turci, precum reclamanţii din acţiunea principală, să intre pe teritoriul unui stat membru cu scopul de a presta servicii pe acest teritoriu în numele unei întreprinderi stabilite în Turcia, în condiţiile în care, la acea dată, nu era cerută o astfel de viză.

____________

1 - JO C 190, 12.8.2006.