Language of document :

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. május 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – E.

(C-240/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: E.

Alperes: Maahanmuuttovirasto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A szerződő államok közötti, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 25. cikke (2) bekezdésében előírt konzultációs kötelezettség jár-e olyan joghatással, amelyre a harmadik országbeli állampolgár hivatkozhat abban az esetben, ha valamely szerződő állam vele szemben a schengeni térség területének egészére kiterjedő beutazási tilalomról és a származási országába való kiutasításról határoz azzal az indokkal, hogy a közrendre és a közbiztonságra nézve veszélyt jelent?

Ha az említett egyezmény 25. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó a beutazási tilalomra vonatkozó határozat elfogadásakor, akkor a konzultációt a beutazási tilalomra vonatkozó határozat elfogadását megelőzően kell megkezdeni vagy e konzultáció lefolytatására csak a kiutasítási határozat elfogadását és a beutazási tilalom elrendelését követően kerülhet sor?

Ha e konzultáció lefolytatására csak a kiutasítási határozat elfogadását és a beutazási tilalom elrendelését követően kerülhet sor, akadályát jelenti-e a harmadik országbeli állampolgár származási országába való visszatérésének és a schengeni térség területének egészére kiterjedő beutazási tilalom hatálybalépésének az a tény, hogy a szerződő államok közötti konzultáció folyamatban van, illetve hogy a másik szerződő állam nem nyilatkozott arról, hogy szándékában áll-e a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedélyét visszavonni?

Hogyan kell valamely szerződő államnak eljárnia abban az esetben, ha a tartózkodási engedélyt kibocsátó szerződő állam ismételt kérések ellenére sem foglalt állást az általa a harmadik országbeli állampolgár számára kibocsátott tartózkodási engedély visszavonásáról?

____________