Language of document :

Žalba koju je 2. svibnja 2017. podnio Holistic Innovation Institute, S. L. U. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017. u predmetu T-706/14, Holistic Innovation Institute protiv REA

(predmet C-241/17 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Holistic Innovation Institute, S. L. U. (zastupnik: J. J. Marín López, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Izvršna agencija za istraživanje (REA)

Žalbeni zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (peto vijeće) od 16. veljače 2017., Holistic Innovation Institute/REA, T-706/14, EU:T:2017:89;

poništi Odluku ravnatelja Izvršne agencije za istraživanje od 24. srpnja 2014. (ARES(2014.) 2461172), kojom se okončavaju pregovori s društvom Holistic Innovation Institute, S. L. U. i isključuje njegovo sudjelovanje u europskim projektima Inachus i ZONeSEC;

odredi naknadu štete društvu Holistic Innovation Institute, S. L. U. u skladu s izričajem u točki 177. žalbenog podneska.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na utvrđenju u pobijanoj presudi da je REA bila nadležna i da nije prekoračila granice povjerenih joj zadaća u vezi s upravljanjem Sedmim okvirnim programom prilikom ocjenjivanja sposobnosti društva Holistic Innovation Institute i njegova isključenja iz pregovora u okviru projekata Inachus i ZONeSEC (točka 39. pobijane presude).

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na tumačenju odjeljka 2.2.2. prvog stavka Priloga Odluci br. 2012/838 na način da REA-i dopušta isključenje društva Holistic Innovation Institute iz pregovora u okviru projekata Inachus i ZONeSEC (točka 126. pobijane presude).

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na utvrđenju u pobijanoj presudi da je pobijana odluka bila obrazložena (točka 67. pobijane presude) iako se u sastavnom dijelu obrazloženja pobijane odluke upućivalo na, s jedne strane, Odluku Komisije od 13. ožujka 2014. (ARES (2014.) 710158), kojom se žalitelja isključuje iz sudjelovanja u projektu eDIGIREGION (točke 57. i 60. do 62. pobijane presude) i, s druge strane, na konačne nacrte izvješća o reviziji 11-INFS-025 i 11-BA119-016 (točke 63. i 64. pobijane presude), pri čemu su i protiv navedene Odluke Komisije od 13. ožujka 2014. (ARES (2014.) 710158) i protiv konačnih nacrta izvješća o reviziji 11-INFS-025 i 11-BA119-016 podnesene tužbe za poništenje.

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na iskrivljavanju ocjene dokaza u pobijanoj presudi tvrdnjom da je REA od žalitelja „u različitim navratima” tražila određenu informaciju (točka 75. pobijane presude), da je „ponovila svoj zahtjev” dopisom od 14. svibnja 2014. (točka 78. pobijane presude) i da je „između REA-e i žalitelja postojala brojna razmjena dopisa” (točka 118. pobijane presude).

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na iskrivljavanju ocjene dokaza u pobijanoj presudi upućivanjem u njezinim točkama 8., 77. i 78. na nepostojeći dokument koji nije predočen u postupku.

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na utvrđenju u pobijanoj presudi da je pobijana odluka osnovana (točke 80., 84., 94., 108. i 127. pobijane presude), pri čemu pobijana odluka povređuje odjeljak 2.2.2. Priloga Odluci br. 2012/838 jer se njome bez „čvrste i osnovane argumentacije” ne uvažava pozitivna ocjena neovisnih vanjskih ispitivača operativne sposobnosti žalitelja.

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na nedostatku u obrazloženju pobijane presude kada se navodi da „tužitelj nije podnio nijedan podatak koji bi omogućio pobijanje [REA-inog] zaključivanja” (točka 58. pobijane presude) i da njegov dopis od 2. lipnja 2014., priložen kao Prilog A26 tužbi „ponavlja dio informacija koji se nalazio u dokumentu s pojašnjenjima navedenom u točki 8. supra, pri čemu se, međutim, ne navode specifične informacije koje je REA zatražila, a koje su navedene u točkama 7., 9. i 10. supra” (točka 78. pobijane presude).

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na utvrđenju u pobijanoj presudi da je u mandatu za pregovore bio predviđen „indikativan” kalendar za okončanje pregovora (točka 130. pobijane presude).

Pogreška koja se tiče prava, koja se temelji na pogrešnom utvrđenju u pobijanoj presudi da ne treba popraviti ni materijalnu ni nematerijalnu štetu uzrokovanu donošenjem pobijane odluke (točke 147., 148. i 150. pobijane presude).

____________