Language of document :

2017 m. gegužės 2 d. Holistic Innovation Institute, S.L.U. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-706/14 Holistic Innovation Institute / REA

(Byla C-241/17 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Holistic Innovation Institute, S.L.U., atstovaujama abogado J.J. Marín López

Kita apeliacinio proceso šalis: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Kasatorės reikalavimai

Panaikinti 2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) sprendimą Holistic Innovation Institute / REA, T-706/14, EU:T:2017:89.

Panaikinti 2014 m. liepos 24 d. Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos direktoriaus sprendimą [ARES(2014) 2461172], kuriuo nutraukiamos derybos su Holistic Innovation Institute, S.L.U. ir atmetamas jos dalyvavimas Europos projektuose Inachus ir ZONeSEC.

Priteisti Holistic Innovation Institute, S.L.U. žalos atlyginimą, kaip nurodyta apeliacinio skundo 177 punkte.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Teisės klaida, nes skundžiamame sprendime nurodyta, kad REA buvo kompetentinga, ir neviršijo įgaliojimų, kurie jai buvo suteikti administruojant Septintąją bendrąją programą, vertindama Holistic Innovation Institute galimybes ir nutraukusi su ja derybas dėl Inachus ir ZONeSEC projektų (skundžiamo sprendimo 39 punktas).

Teisės klaida, nes skundžiamame sprendime Sprendimo 2012/838 priedo 2.2.2 punkto pirmą pastraipą aiškinama taip, kad pagal ją REA gali nutraukti derybas su Holistic Innovation Institute dėl Inachus ir ZONeSEC projektų (skundžiamo sprendimo 126 punktas).

Teisės klaida, nes skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas konstatavo, kad ginčijamas sprendimas buvo pagrįstas (skundžiamo sprendimo 67 punktas), nors minėtame sprendime kaip į sudėtinę jo motyvų dalį, daroma nuoroda, pirma, į 2014 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimą [ARES (2014) 710158], kuriame apeliantė pašalinama iš projekto eDIGIREGION (skundžiamo sprendimo 57 ir 60–62 punktai), ir, antra, į galutines audito ataskaitas 11-INFS-025 ir 11-BA119-016 (skundžiamo sprendimo 63 ir 64 punktai), nors tiek dėl minėto 2014 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimo [ARES (2014) 710158], tiek dėl galutinių audito ataskaitų 11-INFS-025 ir 11-BA119-016 buvo pareikštas ieškinys dėl panaikinimo.

Teisės klaida, nes skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas iškraipė pateiktų įrodymų vertinimą ir teigė, kad REA „keletą kartų“ prašė pateikti tam tikros informacijos (ginčijamo sprendimo 75 punktas), kad „savo prašymą ji pakartojo“ 2014 m. gegužės 14 d. laiške (skundžiamo sprendimo 78 punktas) ir kad „REA ir apeliantė vyko susirašinėjimas“ (ginčijamo sprendimo 118 punktas).

Teisės klaida, nes Bendrasis Teismas iškraipė pateiktų įrodymų vertinimą, kai skundžiamo sprendimo 8, 77 ir 78 punktuose rėmėsi neegzistuojančiu dokumentu, kurio nebuvo bylos medžiagoje.

Teisės klaida, nes skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas nusprendė, kad ginčijamas sprendimas yra pagrįstas (skundžiamo sprendimo 80, 84, 94, 108 ir 127 punktai), nors jis pažeidžia Sprendimo 2012/838 priedo 2.2.2 punktą, nes juo nukrypstama nuo teigiamo apeliantės operacinio pajėgumo įvertinimo, nepateikiant „rimtų ir patvirtintų argumentų“.

Teisės klaida, nes skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas nemotyvavo savo teiginio, kad „ieškovė nepateikė jokių įrodymų, galinčių paneigti [REA] išvadas“ (skundžiamo sprendimo 58 punktas) ir kad 2014 m. birželio 2 d. apeliantės laiške, pridėtame kaip A.26 ieškinio priedas, „pakartota dalis informacijos, buvusios aiškinamajame dokumente, apie kurį nurodyta 8 punkte supra, tačiau nepateikė REA prašytos konkrečios informacijos, nurodytos 7, 9 ir 10 punktuose supra)“ (skundžiamo sprendimo 78 punktas).

Teisės klaida, nes skundžiamame sprendime konstatuota, kad derybų mandatuose numatytame tvarkaraštyje numatyta tik „orientacinė“ derybų pabaiga (skundžiamo sprendimo 130 punktas).

Teisės klaida, nes skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas suklydo, kai nusprendė, kad nereikia atlyginti turtinės ir neturtinės žalos patirtos dėl ginčijamo sprendimo priėmimo (skundžiamo sprendimo 147, 148 ir 150 punktai).

____________