Language of document :

Tužba podnesena 12. svibnja 2017. – Europska komisija protiv Talijanske Republike

(predmet C-251/17)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: E. Manhaeve i L. Cimaglia, agenti)

Tuženik: Talijanska Republika

Tužbeni zahtjevi

Komisija od Suda zahtijeva da:

proglasi da Talijanska Republika, time što nije poduzela sve mjere potrebne za izvršenje presude koju je Sud objavio 19. srpnja 2012. u predmetu C-565/10 Komisija/Italija, nije ispunila svoje obveze koje ima na temelju članka 260. stavka 1. UFEU-a;

naloži Talijanskoj Republici da plati novčanu kaznu u iznosu od 346.922,40 eura, eventualno umanjenu za iznos koji bi proizašao iz predložene formule postupnog smanjivanja, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju presude objavljene u predmetu C-565/10, počevši od datuma objave presude u ovom postupku do datuma izvršenja presude objavljene u predmetu C-565/10;

naloži Talijanskoj Republici da plati dnevni paušalni iznos od 39.113,80 eura, s ukupnim minimalnim iznosom od 62.699.421,40 eura, počevši od datuma objave presude u predmetu C-565/10 do datuma objave presude u ovom postupku ili do datuma izvršenja presude objavljene u predmetu C-565/10;

naloži Talijanskoj Republici snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Svojom tužbom Komisija ističe da nije izvršena presuda koju je Sud objavio 19. srpnja 2012. u odnosu na 80 talijanskih aglomeracija koje su bile među onima koje su bile predmet te presude.

U tom pogledu, Talijanska Republika priznaje da nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 3. Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda1 u odnosu na 35 aglomeracija. Priznaje također da nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 4. i 10. te direktive u odnosu na 70 aglomeracija.

Iz toga Komisija zaključuje da Talijanska Republika nije poduzela sve mjere koje su potrebne za izvršenje presude od 19. srpnja 2012.

____________

1     SL 1991., L 135, str. 40. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 5.)