Language of document :

Tožba, vložena 12. maja 2017 – Evropska komisija/Republika Italija

(Zadeva C-251/17)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: E. Manhaeve in L. Cimaglia, agenta)

Tožena stranka: Republika Italija

Predlogi tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

razglasi, da Republika Italija s tem, da ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe, ki jo je Sodišče razglasilo 19. julija 2012 v zadevi C-565/10 Komisija/Italija, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členom 260(1) PDEU;

Republiki Italiji naloži plačilo kazni v višini 346.922,40 EUR, morebiti znižane na podlagi predlagane formule degresije, za vsak dan zamude pri izvršitvi sobe, izrečene v zadevi C-565/10, od dneva, ko je bila razglašena sodba v obravnavani zadevi in do dneva izvršitve sodbe, razglašene v zadevi C-565/10;

Republiki Italiji naloži plačilo dnevnega pavšalnega zneska v višini 39.113,80 EUR, v minimalnem skupnem znesku 62.699.421,40 EUR, od dneva razglasitve sodbe v zadevi C-565/10 in do dneva, ko bo razglašena sodba v obravnavani zadevi oziroma do dneva, ko bo izvršena sodba, izrečena v zadevi C-565/10;

Republiki Italiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s tožbo Republiki Italiji očita, da ni izvršila sodbe, ki jo je Sodišče izreklo 19. julija 2012 v povezavi z 80 italijanskimi aglomeracijami, med katerimi so aglomeracije, ki so predmet se sodbe.

Republika Italija v zvezi s tem priznava, da ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členom 3 Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode1 v zvezi s 35 aglomeracijami. Poleg tega priznava, da ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členoma 4 in 10 te direktive v povezavi s 70 aglomeracijami.

Komisija na podlagi tega sklepa, da Republika Italija ni sprejela vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe z dne 19. julija 2012 v celoti.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 26.