Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 16 mei 2017 door Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 7 maart 2017 in zaak T-194/13, United Parcel Service / Europese Commissie

(Zaak C-265/17 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, gemachtigden)

Andere partijen in de procedure: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Conclusies

het arrest vernietigen;

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht, en

de beslissing omtrent de kosten aanhouden.

Middelen en voornaamste argumenten

1)    In het arrest is ten onrechte vastgesteld dat de Commissie verplicht was om UPS vóór de vaststelling van het besluit inzage te verlenen in de eindversie van haar prijs-concentratie-model.

2    Zelf wanneer het verzuim van de Commissie om UPS inzage te verlenen in de eindversie van haar prijs-concentratie-model de verdedigingsrechten van UPS heeft kunnen schenden, is in het arrest de bewijswaarde van het prijs-concentratie-model onjuist gekwalificeerd, zodat een onjuiste juridische maatstaf is gehanteerd voor de beslissing dat het besluit nietig moest worden verklaard.

3)    Zelfs wanneer in deze omstandigheden de verdedigingsrechten van UPS kunnen zijn geschonden, is in het arrest ten onrechte verzuimd om in te gaan op de argumenten van de Commissie dat het middel van UPS niet ter zake dienend was en dat UPS het prijs-concentratie-model kon begrijpen.

4)    Hoe dan ook kunnen de bevindingen in het arrest niet de nietigverklaring van het besluit rechtvaardigen.

____________