Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 25. aprillil 2016 – Coty Germany GmbH versus Parfümerie Akzente GmbH

(kohtuasi C-230/16)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Coty Germany GmbH

Kostja: Parfümerie Akzente GmbH

Eelotsuse küsimused

Kas valikulised turustussüsteemid, mis on suunatud luksuskaupade turustamisele ja mille esmane eesmärk on tagada asjaomaste kaupade luksuslik imago, võivad kujutada endast konkurentsielementi, mis on kooskõlas ELTL artikli 101 lõikega 1?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis

kas tegemist võib olla ELTL artikli 101 lõikega 1 kooskõlas oleva konkurentsielemendiga, kui jaemüügi valdkonnas tegutsevatel valikulise turustussüsteemi liikmetel on paušaalselt keelatud kaasata internetimüüki kolmandaid ettevõtjaid nii, et seda saavad tuvastada ka kolmandad isikud, ilma et seejuures oleks tähtis, kas konkreetsel juhul eiratakse tootja õiguspäraseid kvaliteedinõudeid?

Kas määruse (EL) nr 330/20101 artikli 4 punkti b tuleb tõlgendada nii, et jaemüügi valdkonnas tegutsevatele valikulise turustussüsteemi liikmetele kehtestatud keeld kaasata internetimüüki kolmandaid ettevõtjaid nii, et seda saavad tuvastada ka kolmandad isikud, on jaemüüja kliendirühma taotluslik piirang?

Kas määruse (EL) nr 330/2010 artikli 4 punkti c tuleb tõlgendada nii, et jaemüügi valdkonnas tegutsevatele valikulise turustussüsteemi liikmetele kehtestatud keeld kaasata internetimüüki kolmandaid ettevõtjaid nii, et seda saavad tuvastada ka kolmandad isikud, on lõpptarbijatele suunatud passiivse müügi taotluslik piirang?

____________

1 Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (ELT L 102, lk 1).