Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. travnja 2016. uputio Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Njemačka) – Coty Germany GmbH protiv Parfümerie Akzente GmbH

(predmet C-230/16)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Coty Germany GmbH

Tuženik: Parfümerie Akzente GmbH

Prethodna pitanja

Mogu li sustavi selektivne distribucije koji su namijenjeni distribuciji luksuzne i prestižne robe i prvenstveno služe osiguranju „imidža luksuza“ robe biti sastavni dio tržišnog natjecanja koji je u skladu s člankom 101. stavkom 1. UFEU-a?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

Može li sastavni dio tržišnog natjecanja koji je u skladu s člankom 101. stavkom 1. UFEU-a biti činjenica da je članovima sustava selektivne distribucije koji djeluju na maloprodajnoj razini paušalno zabranjeno da prilikom internetskih prodaja na način koji je prepoznatljiv prema vani uključe treće poduzetnike a da pritom nije važno da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni legitimni zahtjevi proizvođača u pogledu kvalitete?

Treba li članak 4. točku (b) Uredbe (EU) br. 330/20101 tumačiti na način da je zabrana članovima sustava selektivne distribucije koji djeluju na maloprodajnoj razini da prilikom internetskih prodaja na način koji je prepoznatljiv prema vani uključe treće poduzetnike ciljano ograničenje skupine potrošača trgovca na malo?

Treba li članak 4. točku (c) Uredbe (EU) br. 330/2010 tumačiti na način da je zabrana članovima sustava selektivne distribucije koji djeluju na maloprodajnoj razini da prilikom internetskih prodaja na način koji je prepoznatljiv prema vani uključe treće poduzetnike ciljano ograničenje pasivne prodaje krajnjim potrošačima?

____________

1 Uredba Komisije (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađenih djelovanja (SL L 102, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 3., str. 270.)