Language of document :

Az Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2016. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Coty Germany GmbH kontra Parfümerie Akzente GmbH

(C-230/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Az alapeljárás felei

Felperes: Coty Germany GmbH

Alperes: Parfümerie Akzente GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésével összeegyeztethető versenyelemet jelenthet-e a luxus- és magas presztízsű áruk forgalmazására irányuló és elsődlegesen az áruk „luxusimázsának” biztosítását szolgáló szelektív forgalmazási rendszer?

2.    Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésével összeegyeztethető versenyelemet jelenthet-e, ha egy szelektív forgalmazási rendszer kiskereskedőként működő tagjai számára általános jelleggel megtiltják, hogy az internetes értékesítések során kifelé látható módon harmadik vállalkozások közreműködését vegyék igénybe, függetlenül attól, hogy a konkrét esetben sérülnek-e a gyártó jogszerű minőségi követelményei?

3.    Úgy kell-e értelmezni a 330/2010/EU rendelet1 4. cikkének b) pontját, hogy annak megtiltása a szelektív forgalmazási rendszer kiskereskedőként működő tagjai számára, hogy az internetes értékesítések során kifelé látható módon harmadik vállalkozások közreműködését vegyék igénybe, a kiskereskedő vevőkörére vonatkozó célzott korlátozást jelent?

4.    Úgy kell-e értelmezni a 330/2010/EU rendelet 4. cikkének c) pontját, hogy annak megtiltása a szelektív forgalmazási rendszer kiskereskedőként működő tagjai számára, hogy az internetes értékesítések során kifelé látható módon harmadik vállalkozások közreműködését vegyék igénybe, a végső felhasználók részére történő passzív értékesítések célzott korlátozását jelenti?

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2010. április 20-i 330/2010/EU bizottsági rendelet (HL L 102., 1. o.).