Language of document :

2016 m. balandžio 25 d. Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH

(Byla C-230/16)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Coty Germany GmbH

Atsakovė: Parfümerie Akzente GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pasirinktinio platinimo sistemos, skirtos prabangos ir prestižinėms prekėms platinti, kuriomis pirmiausia siekiama užtikrinti tų prekių „prabangos įvaizdį“, gali būti laikomos konkurencijos, suderinamos su SESV 101 straipsnio 1 dalimi, elementu?

2.    Jei atsakymas į pirmą klausimą būtų teigiamas:

    Ar galima su SESV 101 straipsnio 1 dalimi suderinamu konkurencijos elementu laikyti aplinkybę, kad visiems pasirinktinio platinimo sistemos nariams, dirbantiems mažmeniniu lygiu, prekiaujant internetu draudžiama naudotis trečiųjų įmonių paslaugomis, kai tas naudojimasis matomas išorėje, neatsižvelgiant į tai, ar konkrečiu atveju laikomasi teisėtų gamintojo kokybės standartų?

3.    Ar Reglamento (ES) Nr. 330/20101 4 straipsnio b punktas aiškintinas taip, kad pasirinktinio platinimo sistemos nariams, dirbantiems mažmeniniu lygiu, nustatytas draudimas prekiaujant internetu naudotis trečiųjų įmonių paslaugomis, kai tas naudojimasis matomas išorėje, laikytinas tikslingu mažmenininko klientų ribojimu?

4.    Ar Reglamento (ES) Nr. 330/2010 4 straipsnio c punktas aiškintinas taip, kad pasirinktinio platinimo sistemos nariams, dirbantiems mažmeniniu lygiu, nustatytas draudimas prekiaujant internetu naudotis trečiųjų įmonių paslaugomis, kai tas naudojimasis matomas išorėje, laikytinas tikslingu pasyvaus pardavimo galutiniams vartotojams ribojimu?

____________

1 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 330/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo vertikaliųjų susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims, OL L 102, p. 1.