Language of document :

Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 3.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-808/14, Espanja v. komissio, 15.12.2016 antamasta tuomiosta

(Asia C-114/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: M. J. García-Valdecasas)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 15.12.2016 asiassa T-808/14, Espanjan kuningaskunta v. komissio, antaman tuomion

kumoaa valtiontuesta SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009), jota Espanjan kuningaskunta on myöntänyt maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle Castilla-La Manchan syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla, 1.10.2014 tehdyn komission päätöksen

velvoittaa vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudellinen virhe, joka koskee riidanalaisen päätöksen 1 artiklan tulkintaa ennen päätöksen muuttamista sekä hyvän hallinnon että oikeusvarmuuden periaatetta siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin oletti, että tämä artikla koskee myös varusteiden toimittamista eikä siinä aseteta Espanjan kuningaskunnalle uutta velvoitetta.

Oikeudellinen virhe, joka koskee jäsenvaltioiden valvontaa yleistä taloudellista etua koskevan palvelun määrittelemisessä ja soveltamisessa, etenkin asiassa Altmark Trans ja Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415) annetun tuomion ensimmäiseen ja neljänteen edellytykseen nähden.

Oikeudellinen virhe, joka koskee SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen tuen soveltuvuuden tuomioistuinvalvontaa siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin totesi, että riidanalainen toimenpide ei sovellu sisämarkkinoille, koska siinä ei oteta huomioon teknologian neutraliteetin periaatetta.

____________