Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 3 maart 2017 door het Koninkrijk Spanje tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 15 december 2016 in zaak T-808/14, Spanje / Commissie

(Zaak C-114/17 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirant: Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: M. J. García-Valdecasas Dorrego, gemachtigde)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

het arrest van het Gerecht van 15 december 2016 in zaak T-808/14, Koninkrijk Spanje/Europese Commissie vernietigen;

het besluit van de Commissie van 1 oktober 2014 betreffende steunmaatregel SA.27408 (C 24/2010) (ex NN 37/2010, ex CP 19/2009) van het Koninkrijk Spanje voor de uitrol van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden van Castilië-La Mancha, nietig verklaren;

De Europese Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

1.    Onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van de uitlegging van artikel 1, van het bestreden besluit vóór de wijziging ervan, en ten aanzien van de beginselen van behoorlijk bestuur en rechtszekerheid, voor zover het Gerecht ervan uit is gegaan dat dit artikel ook betrekking heeft op de levering van apparatuur en het Koninkrijk Spanje geen nieuwe verplichting wordt opgelegd.

2.    Onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot het toezicht op de lidstaten bij het omschrijven en uitvoeren van diensten van algemeen economisch belang, zowel wat het eerste als wat het vierde criterium betreft van het arrest Altmark Trans und Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00; EU:C:2003:415).

3.    Onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot de rechterlijke toetsing van de verenigbaarheid van de staatssteun op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, voor zover het Gerecht heeft vastgesteld dat de litigieuze maatregel onverenigbaar is met de interne markt daar deze het beginsel van technologische neutraliteit niet in acht neemt.

____________