Language of document :

Προσφυγή της 10ης Μαρτίου 2017 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

(Υπόθεση C-130/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Wils και I. Zalogin)

Καθής: Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας αθέτησε την υποχρέωσή της να δημιουργήσει ένα ενιαίο σημείο επαφής για την ανταλλαγή πιστοποιητικών για την πρόσβαση σε βιομετρικά στοιχεία στα έγγραφα ταυτότητας σύμφωνα με την απόφαση C(2009) 7476 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης C(2008) 8657 τελικό) της Επιτροπής, για τη θέσπιση πολιτικής πιστοποιητικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, και σύμφωνα με την απόφαση C(2011) 5478 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής C(2002) 3069 σχετικά με την καθιέρωση των τεχνικών προδιαγραφών για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών,

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν μερίμνησε για τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου επαφής για την ανταλλαγή πιστοποιητικών για την πρόσβαση σε βιομετρικά στοιχεία στα έγγραφα ταυτότητας και, ως εκ τούτου, αθέτησε τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις προμνησθείσες αποφάσεις της Επιτροπής.

____________