Language of document :

2017 m. kovo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika

(Byla C-130/17)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Wils, I. Zalogin

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Bulgarijos Respublika pažeidė savo pareigą įsteigti bendrą ryšių palaikymo punktą keitimuisi elektroniniais sertifikatais, reikalingais prieigai prie biometrinių duomenų asmens dokumentuose, kaip reikalaujama pagal 2009 m. spalio 5 d. Komisijos sprendimą C(2009) 7476, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2008) 8657, kuriuo nustatoma sertifikavimo politika, kaip reikalaujama pagal valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų technines specifikacijas, ir pagal 2011 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2002) 3069, kuriuo nustatomos vienodos trečiųjų šalių piliečių leidimų gyventi formos techninės specifikacijos.

Priteisti iš Bulgarijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bulgarijos Respublika neįsteigė bendro ryšių palaikymo punkto keitimuisi elektroniniais sertifikatais, reikalingais prieigai prie biometrinių duomenų asmens dokumentuose, todėl pažeidė pagal minėtus Komisijos sprendimus jai tenkančias pareigas.

____________