Language of document :

Beroep ingesteld op 10 maart 2017 – Europese Commissie / Republiek Bulgarije

(Zaak C-130/17)

Procestaal: Bulgaars

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Wils en I. Zalogin)

Verwerende partij: Republiek Bulgarije

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Bulgarije niet voldaan heeft aan haar verplichting om een enkel contactpunt op te richten voor de uitwisseling van elektronische certificaten voor de toegang tot biometrische gegevens in identiteitsdocumenten, overeenkomstig beschikking C(2009) 7476 van de Commissie van 5 oktober 2009 tot wijziging van beschikking C(2008) 8657 van de Commissie tot vaststelling van een certificaatbeleid als vereist in de technische specificaties in verband met de normen voor veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, en besluit C(2011) 5478 van de Commissie van 4 augustus 2011 tot wijziging van beschikking C(2002) 3069 van de Commissie tot vaststelling van de technische specificaties voor het uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen;

de Republiek Bulgarije verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Door niet te zorgen voor de oprichting van een enkel contactpunt voor de uitwisseling van elektronische certificaten voor de toegang tot biometrische gegevens in identiteitsdocumenten, is de Republiek Bulgarije de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens bovengenoemde beschikking en voormeld besluit van de Commissie.

____________