Language of document :

Acțiune introdusă la 10 martie 2017 – Comisia Europeană/Republica Bulgaria

(Cauza C-130/17)

Limba de procedură: bulgara

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Wils și I. Zalogin, agenți)

Pârâtă: Republica Bulgaria

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Republica Bulgaria nu și-a îndeplinit obligația de stabilire a unui punct de contact unic pentru schimbul de certificate electronice pentru accesul la datele biometrice din documentele de identitate potrivit Deciziei Comisiei C (2009) 7476 din 5 octombrie 2009 de modificare a Deciziei Comisiei [C ( 2008) 8657 final] de stabilire a unei politici de certificare conform dispozițiilor din specificațiile tehnice privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre și potrivit Deciziei Comisiei C(2011) 5478 de modificare a Deciziei C(2002) 3069 de stabilire a specificațiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe.

obligarea Republicii Bulgaria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Bulgaria nu a stabilit un punct de contact unic pentru schimbul de certificate electronice pentru accesul la datele biometrice din documentele de identitate, neîndeplinindu-și astfel obligațiile care îi revin în temeiul deciziilor menționate ale Comisiei.

____________