Language of document :

Talan väckt den 10 mars 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

(Mål C-130/17)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Wils och I. Zalogin)

Svarande: Republiken Bulgarien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Bulgarien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter genom att inte upprätta en enskild kontaktpunkt för utbytet av elektroniska certifikat för tillgång till biometriska uppgifter i identitetshandlingar enligt kommissionens beslut K(2009) 7476 av den 5 oktober 2009 om ändring av kommissionens beslut (K(2008) 8657 slutlig) om inrättande av en certifikatpolicy i enlighet med de tekniska specifikationerna för standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna, liksom enligt kommissionens beslut K(2011) 5478 av den 4 augusti 2011 om ändring av kommissionens beslut K(2002) 3069 om inrättande av tekniska specifikationer för den enhetliga utformningen av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland, och

förplikta Republiken Bulgarien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Bulgarien har inte upprättat en enskild kontaktpunkt för utbytet av elektroniska certifikat för tillgång till biometriska uppgifter i identitetshandlingar, och har därigenom underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt de kommissionsbeslut som nämns ovan.

____________