Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Monomeles Protodikeio Athinon (Kreeka) 7. märtsil 2017 – O.L versus P.Q

(kohtuasi C-111/17)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Monomeles Protodikeio Athinon (Kreeka)

Põhikohtuasja pooled

Hageja: O.L.

Kostja: P.Q.

Eelotsuse küsimus

Kuidas tõlgendada terminit „alaline elukoht“ määruse (EÜ) nr 2201/20031 , mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, artikli 11 lõikes 1 kasutatud tähenduses, kui tegemist on imikuga, kes juhuse või vääramatu jõu tõttu on sündinud mujal kui see koht, mille tema suhtes ühiselt vanemlikku vastutust teostavad vanemad tema alaliseks elukohaks kavandasid, ning keda üks vanem on sellest saadik hoidnud õigusvastaselt riigis, kus ta on sündinud, või kes on viidud kolmandasse riiki[?] Täpsemalt, kas füüsiline viibimine on kõigil juhtudel vajalik ja ilmne eeldus, millest lähtuvalt isiku, eriti vastsündinu alalist elukohta kindlaks määrata?

____________

1 ELT 2003 L 338, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 243.