Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. ožujka 2017. uputio Monomeles Protodikeio Athinon (Grčka) – O.L. protiv P.Q.

(predmet C-111/17)

Jezik postupka: grčki

Sud koji je uputio zahtjev

Monomeles Protodikeio Athinon (Grčka)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: O.L.

Tuženik: P.Q.

Prethodna pitanja

Kako treba tumačiti izraz „uobičajeno boravište“ iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2201/20031 „o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću“ u slučaju kada je dojenče, zbog slučaja ili više sile, rođeno u mjestu koje je različito od mjesta kojeg su njegovi roditelji, nositelji roditeljske odgovornosti, predvidjeli kao mjesto njegovog uobičajenog boravišta te ga je nakon toga jedan od roditelja nezakonito držao u državi u kojoj je rođen ili odveo u treću državu? Posebno, je li fizička prisutnost u svakom slučaju uvjet koji je potreban za utvrđenje uobičajenog boravišta osobe a posebno novorođenčeta?

____________

1 SL 2003., L 338, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133.)