Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 8. martā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) komercnosaukums – “Mylan”/Gilead Sciences Inc.

(lieta C-121/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Pamatlietas puses

Prasītāji: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) komercnosaukums – “Mylan”

Atbildētāja: Gilead Sciences Inc.

Prejudiciālais jautājums

Saskaņā ar kādiem kritērijiem ir jānosaka, vai “produktu aizsargā spēkā esošs pamatpatents” Regulas Nr. 469/2009 1 3. panta a) punkta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (OV 2009, L 152, 1. lpp.).