Language of document :

Acțiune introdusă la 10 martie 2017 – Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-127/17)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Hottiaux și W. Mölls, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Declararea faptului că Republica Polonă și-a încălcat obligațiile prevăzute de articolele 3 și 7 din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional1 coroborate cu punctele 3.1 și 3.4 din anexa I la această directivă, întrucât a solicitat transportatorilor deținerea unor autorizații speciale pentru utilizarea anumitor drumuri publice;

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia reproșează Republicii Polone că a restricționat traficul autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată pe osie de 10 t (osie nemotoare) respectiv 11,5 t (osie motoare) conform punctelor 3.1 și 3.4 din anexa I la Directiva 96/53/CE pe aproape 97 % din totalul drumurilor publice din Polonia, ceea ce contravine articolului 3 din această directivă. Această restricție rezultă din combinarea a doi factori, și anume:

1. circumstanța că doar drumurile care fac parte din rețeaua transeuropeană de transport (denumită în continuare „TEN-T”), precum și alte câteva drumuri naționale sunt deschise pentru traficul autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată pe osie de 11,5 t [articolul 41 alineatul (2) din Legea privind drumurile publice (Ustawa o drogach publicznych)], precum și

2. cerința deținerii unei autorizații speciale pentru circulația pe alte drumuri [articolul 64 și următoarele din Legea privind circulația rutieră (Ustawa Prawo o ruchu drogowym)].

Comisia reproșează Republicii Polone în plus interpretarea eronată a articolului 7 din Directiva 96/53/CE. Republica Polonă consideră că prevederile acestuia permit unui stat membru, prin restricționarea traficului autovehiculelor cu o greutate pe osia motoare de 11,5 t, să facă o excepție de la principiul general prevăzut la articolul 3 din această directivă. Este adevărat că articolul 7 alineatul (2) indică exemple concrete pentru cazurile în care traficul poate fi restricționat în mod legal (orașe, sate mici sau zone extrem de valoroase din punct de vedere al protecției naturii); în aceste cazuri este însă vorba despre restricții care se aplică doar anumitor drumuri sau structuri ale lucrărilor de construcții pe anumite porțiuni de drum. În opinia Comisiei, un stat membru nu se poate întemeia în mod rezonabil pe posibilitatea de a prevedea excepții care să se aplice în cazul a aproximativ 97 % din rețeaua sa de drumuri.

În plus, potrivit articolului 64 alineatul (1) din Legea privind circulația rutieră2 , pentru ca autovehiculele să poată circula pe drumurile care nu fac parte din TEN-T, adică pe aproape 97 % din drumurile publice, trebuie solicitată și acordată o autorizație specială de la autoritățile competente, ceea ce implică următoarele dificultăți:

formalități administrative complexe, care necesită contactul cu diferite autorități administrative,

domeniul de aplicare teritorial al autorizației este limitat, ceea ce obligă transportatorii să solicite în general mai multe autorizații pentru fiecare rută;

timpul și costurile necesare pentru obținerea autorizației.

În cele din urmă, potrivit articolului 64 alineatul (2) din Legea privind circulația rutieră, autorizațiile categoriei IV de utilizare a drumurilor naționale de către autovehicule cu o greutate de 11,5 t pe osie (motoare) nu pot fi utilizate în vederea transportării încărcăturilor divizibile.

Directiva 96/53/CE nu permite o astfel de limitare sau îngreunare a libertății de circulație pentru autovehicule. O întreprindere care nu vrea să se supună acestor condiții va fi supusă unei interdicții de circulație rutieră. O astfel de reglementare încalcă articolul 3 din Directiva 96/53/CE, care împiedică prin cerințele impuse ca un stat membru „să respingă sau să interzică” utilizarea pe teritoriul său în traficul internațional a vehiculelor care corespund valorilor limită cu privire la greutate, prevăzute de anexa I la această directivă.

____________

1 JO 1996, L 235, p. 59, Ediție specială, 07/vol. 4, p.79.

2 Anunțul Președintelui Dietei Republicii Polone din 30 august 2012 privind promulgarea versiunii consolidate a Legii privind circulația rutieră (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym) (Dz. U. 2012, poziția 1137).