Language of document :

2017 m. kovo 9 d. Court of Appeal (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje David Smith / Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General

(Byla C-122//17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: David Smith

Atsakovai: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Airija, Attorney General

Prejudiciniai klausimai

Ar tuo atveju, kai:

i)    atitinkamose nacionalinės teisės nuostatose numatyta, kad privalomojo motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo apsauga netaikoma asmenims, kuriems savaeigėje transporto priemonėje neįrengtos stacionarios sėdynės,

ii)    atitinkamame draudimo polise numatyta, kad draudimo apsauga taikoma tik keleiviams, keliaujantiems stacionariose sėdynėse, ir eismo įvykio metu šis polisas pagal tas nacionalinės teisės nuostatas faktiškai buvo patvirtintas draudimo polisas,

iii)    ankstesniu Teisingumo Teismo sprendimu (Sprendimas Farrell / Whitty, C-356/05, EU:C:2007:229) jau pripažinta, kad aptariamos nacionalinės teisės nuostatos, kuriose numatyta, jog nagrinėjamais atvejais draudimo apsauga netaikoma, prieštarauja ES teisei, todėl jos neturi būti taikomos, ir

iv)    atsižvelgiant į nacionalinės teisės nuostatų tekstą, jų negalima aiškinti taip, kad jos atitiktų ES teisės reikalavimus,

    byloje tarp privačių šalių ir privačios draudimo bendrovės dėl 1999 m. įvykusio eismo įvykio, per kurį buvo sunkiai sužalotas keleivis, keliavęs ne stacionarioje sėdynėje, jeigu šalių sutikimu nacionalinis teismas įtraukė privačią draudimo bendrovę ir valstybę į šią bylą kaip atsakoves, nacionalinis teismas, kai netaiko aptariamų nacionalinės teisės nuostatų, taip pat privalo netaikyti nuostatos dėl draudimo apsaugos netaikymo arba kitaip užkirsti kelią draudikui remtis nuostata dėl draudimo apsaugos netaikymo, numatyta tuo metu galiojusiame transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo polise, kad sužalotas nukentėjusysis pagal tą polisą būtų galėjęs gauti žalos atlyginimą tiesiogiai iš draudimo bendrovės? Arba subsidiariai – ar toks rezultatas iš esmės reikštų tam tikrą direktyvos tiesioginį horizontalų poveikį privačiai šaliai, kuris draudžiamas ES teise?

____________