Language of document : ECLI:EU:C:2013:424

Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 26.10.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Portugali) – Caixa Económica Montepio Geral v. Carlos Samuel Pimenta Marinho ym.

(asia C-333/17)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 21 ja 38 artikla – Syrjimättömyys – Kuluttajansuoja – Pankkilainasopimus – Kysymys ei koske muita kuin perusoikeuskirjaan sisältyviä unionin oikeuden sääntöjä – Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

Asianosaiset

Kantaja: Caixa Económica Montepio Geral

Vastaajat: Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho ja Vera da Conceição Pimenta Marinho

Määräysosa

Euroopan unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan Tribunal Judicial da Comarca de Bragan (Bragan piirituomioistuin, Portugali) 29.3.2017 tekemällään päätöksellä esittämään kysymykseen.

____________

1 EUVL C 256, 7.8.2017.