Language of document :

2008 m. balandžio 23 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Bain ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-112/05)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Atlyginimas - Korekciniai koeficientai - Atlyginimo dalies pervedimas iš darbo vietos valstybės - Pensija - Sprendimo priėmimo už akių procedūra - Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento taikymas laiko atžvilgiu - Atsiskaitymo lapeliai - Prieštaravimas dėl teisėtumo)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Neil Bain, (Briuselis, Belgija), Obhijit Chatterjee, (Briuselis, Belgija), Richard Fordham, (Bergenas, Nyderlandai), Roger Hurst, (Bergenas, Nyderlandai), atstovaujami advokato N. Lhoëst

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama M. V. Joris ir M. D. Martin

Bylos dalykas

Ieškovų atsiskaitymo lapelių už 2005 m. vasario, kovo ir gegužės mėn., o taip pat ir visų vėlesnių atsiskaitymo lapelių panaikinimas tiek, kiek juose buvo taikomos tariamai neteisėtos Reglamento Nr. 723/2004, iš dalies pakeitusio Pareigūnų tarnybos nuostatus, nuostatos, susijusios su pareigūno atlyginimo dalies pervedimu į jo kilmės valstybę (buvusi byla T-419/05).

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 48, 2006 2 25, p. 36 (byla iš pradžių buvo įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-419/05, o 2005 m. gruodžio 15 d. Nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui).