Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. listopada 2017. uputio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) – Peter Bosworth i Colin Hurley protiv Arcadia Petroleum Limited i drugih

(predmet C-603/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court of the United Kingdom

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Peter Bosworth, Colin Hurley

Druge stranke u žalbenom postupku: Arcadia Petroleum Limited i drugi

Prethodna pitanja

1.    Koji je pravilni kriterij za određivanje toga je li poslodavčev zahtjev protiv zaposlenika ili bivšeg zaposlenika (u daljnjem tekstu: zaposlenik) „predmet[…] vezan[…] uz” pojedinačni ugovor o zapošljavanju u smislu odjeljka 5. glave II. (članci 18. do 21.) Luganske konvencije1 ?

(1)    Kako bi poslodavčev zahtjev protiv zaposlenika bio obuhvaćen člancima 18. do 21., je li dovoljno da je sporno ponašanje poslodavac također mogao isticati kao povredu zaposlenikova pojedinačnog ugovora o radu – iako se zahtjev koji je poslodavac stvarno podnio ne oslanja ni na kakvu povredu tog ugovora niti je ističe, nego je (na primjer) podnesen na jednom ili više temelja navedenih u točkama 26. i 27. sažetog prikaza činjeničnog stanja?

(2)    Alternativno, je li pravilni kriterij taj da je poslodavčev zahtjev protiv zaposlenika obuhvaćen člancima 18. do 21. samo ako je obveza na kojoj se zahtjev stvarno temelji obveza iz ugovora o radu? Ako je to pravilni kriterij, proizlazi li iz toga da zahtjev koji se temelji samo na povredi obveze koja je nastala neovisno o ugovoru o radu (i koja, po potrebi, nije obveza na koju je zaposlenik „svojevoljno pristao”), nije obuhvaćen odjeljkom 5.?

(3)    Ako nijedan od gore navedenih kriterija nije pravilan, koji je pravilni kriterij?

2.    Ako društvo i fizička osoba sklope „ugovor” (u smislu članka 5. stavka 1. Luganske konvencije), u kojoj mjeri je potrebno da postoji odnos podređenosti između društva i fizičke osobe kako bi taj ugovor bio „pojedinačni ugovor o zapošljavanju” za potrebe odjeljka 5.? Može li takav odnos postojati ako fizička osoba može odrediti (i stvarno određuje) uvjete svojeg ugovora s društvom i samostalno nadzire tekuće poslove društva i obavljanje svojih dužnosti, ali dioničar(i) društva imaju ovlast raskida tog odnosa?

3.    Ako se odjeljak 5. glave II. Luganske konvencije primjenjuje samo na zahtjeve koji bi, da nema odjeljka 5., bili obuhvaćeni člankom 5. stavkom 1. Luganske konvencije, koji je pravilni kriterij za određivanje toga je li zahtjev obuhvaćen člankom 5. stavkom 1.?

(1)    Je li pravilni kriterij taj da je zahtjev obuhvaćen člankom 5. stavkom 1. ako bi se sporno ponašanje moglo smatrati povredom ugovora iako se poslodavčev zahtjev ne oslanja ni na kakvu povredu tog ugovora niti ističe?

(2)    Alternativno, je li pravilni kriterij taj da je zahtjev obuhvaćen člankom 5. stavkom 1. samo ako je obveza na kojoj se on stvarno temelji ugovorna obveza? Ako je to pravilni kriterij, slijedi li iz toga da zahtjev koji se temelji samo na povredi obveze koja je nastala neovisno o ugovoru (i koja, po potrebi, nije obveza na koju je tuženik „svojevoljno pristao”), nije obuhvaćen člankom 5. stavkom 1.?

(3)    Ako nijedan od gore navedenih kriterija nije pravilan, koji je pravilni kriterij?

4.    U okolnostima u kojima:

(1)    su društva A i B dio iste grupe društava;

(2)    tuženik X de facto obavlja dužnost glavnog izvršnog direktora te grupe društava (kao što je to činio P. Bosworth za grupu društava Arcadia Group; sažeti prikaz činjeničnog stanja, t. 14.); X je zaposlen u jednom od društava grupe, društvu A (te je stoga zaposlenik društva A) (kao što je to povremeno bio P. Bosworth u okolnostima navedenima u sažetom prikazu činjeničnog stanja, t. 15.); te, u skladu s nacionalnim pravom, nije zaposlenik društva B;

(3)    društvo A je podnijelo zahtjeve protiv X-a i oni su obuhvaćeni člancima 18. do 21.; i

(4)    drugo društvo B iz te grupe također je podnijelo zahtjeve protiv X-a zbog istog ponašanja zbog kojeg je društvo A podnijelo zahtjeve protiv X-a;

koji je pravilni kriterij za određivanje toga jesu li zahtjevi društva B obuhvaćeni odjeljkom 5.? Osobito:

(1)    Ovisi li odgovor o tome je li između X-a i društva B postojao „pojedinačni ugovor o zapošljavanju” u smislu odjeljka 5. i, ako jest, koji je pravilni kriterij za određivanje toga je li takav ugovor postojao?

(2)    Treba li društvo B smatrati „poslodavcem” X-a za potrebe odjeljka 5. glave II. Luganske konvencije i/ili su zahtjevi društva B protiv X-a (u gore navedenom točki 4. pod.(4)) obuhvaćeni člancima 18. do 21. na isti način na koji su zahtjevi društva A protiv X-a obuhvaćeni člancima 18. do 21.? Osobito:

(a)    Je li zahtjev društva B obuhvaćen člankom 18. samo ako je obveza na kojoj se on stvarno temelji obveza iz ugovora o radu između društva B i X-a?

(b)    Alternativno, je li zahtjev obuhvaćen člankom 18. ako bi sporno ponašanje predstavljalo povredu obveza iz ugovora o radu između društva A i X-a?

(3)    Ako nijedan od gore navedenih kriterija nije pravilan, koji je pravilni kriterij?

____________

1