Language of document :

Tužba podnesena 16. listopada 2017. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-599/17)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Rius i T. Scharf, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Španjolska, time što nije prije 3. srpnja 2016. usvojila zakone, propise i upravne mjere nužne radi usklađivanja s Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2015/2392 оd 17. prosinca 2015. o Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća1 u pogledu prijavljivanja stvarnih ili potencijalnih kršenja te Uredbe nadležnim tijelima2 , ili, u svakom slučaju, zato što o njima nije obavijestila Komisiju, povrijedila svoje obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 1. navedene direktive,

Kraljevini Španjolskoj naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Rok za prenošenje Provedbene direktive Komisije (EU) 2015/2392 u nacionalno pravo istekao je 3. srpnja 2016.

____________

1 Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL 2014., L 173, str. 1.)

2 SL 2015., L 332, str. 126.