Language of document :

2017. október 16-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-599/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Rius és T. Scharf, meghatalmazotti minőségben)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság, mivel 2016. július 3-ig nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes hatóságoknak történő bejelentéséről szóló, 2015. december 17-i (EU) 2015/2392 bizottsági végrehajtási irányelvnek2 , vagy e rendelkezésekről legalábbis nem tájékoztatta a Bizottságot, nem teljesítette az említett irányelv 13. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezze az eljárás költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az (EU) 2015/2392 bizottsági végrehajtási irányelv belső jogba való átültetésének határideje 2016. július 3-án lejárt.

____________

1 A piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6 irányelv és a 2003/124, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 173., 1. o. ).

2 HL 2015. L 332, 126. o.