Language of document :

2017 m. spalio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-599/17)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Rius ir T. Scharf

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, jog iki 2016 m. liepos 3 d. neužtikrinusi, kad įsigaliotų teisės aktai, taisyklės ir administracinės nuostatos, būtinos įgyvendinti 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvą (ES) 2015/23921 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/20142 nuostatų dėl pranešimų apie faktinius arba galimus to reglamento pažeidimus teikimo kompetentingoms institucijoms, ir bet kuriuo atveju tinkamai nepranešusi Komisijai apie tokias nuostatas, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 13 straipsnio pirmą pastraipą.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi šioje instancijoje išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti Komisijos įgyvendinimo direktyvą 2015/2392 į vidaus teisę baigėsi 2016 m. liepos 3 dieną.

____________

1  OL L 332, p. 126.

2  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, p. 1).