Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 24. října 2017 – Skatteverket v. Memira Holding AB

(Věc C-607/17)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobce a žalovaný ve vzájemné žalobě: Skatteverket

Žalovaná a žalobkyně ve vzájemné žalobě: Memira Holding AB

Předběžné otázky

Musí být při posouzení otázky, zda je ztráta dceřiné společnosti usazené v jiném členském státě konečná ve smyslu zejména věci A, a mateřská společnost tak může provést odpočet této ztráty na základě článku 49 SFEU, zohledněna skutečnost, že podle právní úpravy státu dceřiné společnosti je omezena možnost odpočtu ztráty u jiných subjektů, než je samotný subjekt, jemuž ztráta vznikla?

Je-li takové omezení, které je uvedené v první otázce, relevantní, je pak nutno zohlednit, zda v dotyčném případě existuje ve státě dceřiné společnosti skutečně ještě jiný právní subjekt, který by mohl provést odpočet ztrát, pokud by to v tomto státě bylo přípustné?

____________