Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2017. uputio Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) – Skatteverket protiv Memira Holding AB

(predmet C-607/17)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Skatteverket

Tuženik: Memira Holding AB

Prethodna pitanja

Treba li, prilikom ocjene toga je li gubitak u društvu kćeri u drugoj državi članici konačan, u smislu, među ostalim, iz predmeta A (C-123/11, ECLI:EU:C:2013:84), i može li matično društvo stoga odbiti gubitke na temelju članka 49. UFEU-a, uzeti u obzir činjenicu da u skladu s propisima države društva kćeri, postoje ograničenja mogućnosti za subjekte koji nisu subjekt kojem su nastali gubici da odbiju gubitke?

Ako ograničenje kao što je ono o kojem je riječ u pitanju 1. treba uzeti u obzir, treba li tada voditi računa o tome postoji li u predmetnom slučaju stvarno drugi subjekt u državi društva kćeri koji je mogao odbiti gubitke da je to ondje dopušteno?

____________