Language of document :

2017 m. spalio 24 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteverket / Memira Holding AB

(Byla C-607/17)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta förvaltningsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Skatteverket

Atsakovė: Memira Holding AB

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar vertinant, ar kitoje valstybėje narėje įsteigtos patronuojamosios bendrovės patirti nuostoliai yra galutiniai, kaip tai suprantama, inter alia, byloje A, ir todėl patronuojančioji įmonė gali atskaityti nuostolius, remdamasi SESV 49 straipsniu, reikia atsižvelgti į tai, kad patronuojamosios bendrovės valstybės taisyklėse ribojama kitų šalių nei ta, kuri patyrė nuostolių, galimybė tuos nuostolius atskaityti?

2.        Jei atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas, ar tuomet reikia išsiaiškinti, ar nagrinėjamu atveju patronuojamosios bendrovės valstybėje realiai egzistuoja kokia nors kita šalis, kuri būtų galėjusi atskaityti nuostolius, jei toks atskaitymas ten būtų buvęs leistinas?

____________