Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. oktobrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – Skatteverket/Memira Holding AB

(lieta C-607/17)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Skatteverket

Atbildētāja: Memira Holding AB

Prejudiciālie jautājumi

Vai, – izvērtējot jautājumu par zaudējumu, kas radušies meitasuzņēmumam citā dalībvalstī, galīgo raksturu, tostarp lietas A izpratnē, un līdz ar to par mātesuzņēmuma tiesībām atskaitīt zaudējumus, pamatojoties uz LESD 49. pantu, – ir jāņem vērā fakts, ka meitasuzņēmuma valsts tiesību aktos subjektiem, kuri paši nav radījuši zaudējumus, ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz tiesībām atskaitīt šādus zaudējumus?

Ja uz pirmo jautājumu sniegtā atbilde ir apstiprinoša, vai pēc tam ir jāpārliecinās par to, vai attiecīgajā lietā meitasuzņēmuma valstī faktiski ir vēl kāds cits subjekts, kas varētu zaudējumus atskaitīt gadījumā, ja šajā valstī šāda atskaitīšana būtu atļauta?

____________