Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta förvaltningsdomstolen (Suedia) la 24 octombrie 2017 - Skatteverket/Memira Holding AB

(Cauza C-607/17)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta förvaltningsdomstolen

Părțile din procedura principală

Reclamantă și pârâtă: Skatteverket

Pârâtă și reclamantă: Memira Holding AB

Întrebările preliminare

Atunci când se apreciază dacă pierderile unei filiale dintr-un alt stat membru sunt definitive în sensul jurisprudenței care rezultă printre altele din Hotărârea A (C-123/11, EU:C:2013:84) – astfel încât societatea-mamă să poată deduce pierderile respective în temeiul articolului 49 TFUE – trebuie să se țină cont de restricția, prevăzută de legislația din statul în care este stabilită filiala, privind posibilitatea deducerii pierderilor de către alte entități decât cea care le-a suferit ea însăși?

În cazul în care trebuie să se țină cont de o restricție cum este cea menționată în prima întrebare, este necesar să fie luat în considerare aspectul dacă, în speță, în statul în care este stabilită filiala există în mod efectiv o altă entitate care ar fi putut să deducă pierderile dacă o astfel de deducere ar fi fost posibilă acolo?

____________