Language of document :

2017 m. spalio 24 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteverket / Holmen AB

(Byla C-608/17)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta förvaltningsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Skatteverket

Atsakovė: Holmen AB

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tam, kad vienoje valstybėje narėje įsteigta patronuojančioji bendrovė turėtų teisę – kuri, inter alia, grindžiama byla Marks & Spencer – remdamasi SESV 49 straipsniu atskaityti galutinius nuostolius, kuriuos patyrė kitoje valstybėje narėje įsteigta patronuojamoji bendrovė, būtina, kad patronuojamoji bendrovė tiesiogiai priklausytų patronuojančiajai bendrovei?

2.    Ar nuostolių dalį, kurios dėl patronuojamosios bendrovės įsisteigimo valstybės taisyklių nebuvo galima atskaityti iš tam tikrais metais gauto pelno, bet galima perkelti į vis kitus metus, kad juos būtų galima atskaityti kitais metais, taip pat reikia laikyti galutiniais nuostoliais?

3.    Ar vertinant, ar nuostoliai yra galutiniai, reikia atsižvelgti į tai, kad pagal taisykles patronuojamosios bendrovės įsisteigimo valstybėje kitų nei pačios nuostolius patyrusios šalies galimybė atskaityti nuostolius yra apribota?

4.    Jei reikia atsižvelgti į tokį apribojimą, koks paminėtas 3 klausime, ar reikia atsižvelgti į tai, kokiu mastu apribojimas realiai lėmė, kad negalima jokios nuostolių dalies atskaityti iš kito ūkio subjekto gauto pelno?

____________