Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2017. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS kontra Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(C-596/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Alperes: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2011. június 21-i 2015/64/EU irányelvet1 , hogy az a 2., 3. és 4. cikkében a dohánytermékek tekintetében elfogadott meghatározásokra figyelemmel a csomagolt dohánytermékek árainak szabályozására is irányadó?

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén a 2011. június 21-i irányelvnek a dohánytermék-árak szabad meghatározása elvét kimondó 15. cikkét az e termékek árainak 1000 egységre vagy 1000 grammra történő rögzítésére irányuló szabályra vonatkozó tilalomként kell-e értelmezni, amely megtiltja a dohánytermékek gyártói számára, hogy azok az áraikat a csomagolási költségekben jelentkező esetleges különbségek függvényében határozzák meg?

____________

1     A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi irányelv (HL 2011. L 176., 24. o.).