Language of document :

2017 m. spalio 24 d. Työtuomioistuin (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry / Satamaoperaattorit ry

(Byla C-610/17)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Työtuomioistuin

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Atsakovė: Satamaoperaattorit ry

Suinteresuotasis asmuo: Kemi Shipping Oy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB1 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnio 1 daliai prieštarauja kolektyvinėje sutartyje įtvirtinta nacionalinė nuostata ar jos aiškinimas, pagal kuriuos darbuotojas, kurio nedarbingumas dėl ligos prasideda per kasmetines atostogas arba jų dalį, nepaisant jo prašymo neturi teisės reikalauti perkelti pirmųjų šešių nedarbingumo dienų, sutampančių su kasmetinėmis atostogomis, jeigu šios nebuvimo dienos nesumažina darbuotojo teisės į keturių savaičių kasmetines atostogas?

2.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis tiesiogiai veikia darbo santykiuose tarp privačių teisės subjektų, t. y. ar ji veikia tiesiogiai horizontaliai?

3.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis saugo įgytas atostogas, jeigu atostogų trukmė viršija Darbo laiko direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje numatytas minimalias kasmetines keturių savaičių atostogas, ir ar šiai Pagrindinių teisių chartijos nuostatai prieštarauja kolektyvinėje sutartyje įtvirtinta nacionalinė nuostata ar jos aiškinimas, pagal kuriuos darbuotojas, kurio nedarbingumas dėl ligos prasideda per kasmetines atostogas arba jų dalį, nepaisant jo prašymo neturi teisės reikalauti perkelti pirmųjų šešių nedarbingumo dienų, sutampančių su kasmetinėmis atostogomis, jeigu šios nebuvimo dienos nesumažina darbuotojo teisės į keturių savaičių kasmetines atostogas?

____________

1 OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 5 sk., 4 t., p. 381.