Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. listopada 2016. uputio Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugal) – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. protiv Autoridade da Concorrência

(predmet C-525/16)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Tuženik: Autoridade da Concorrência

Druga stranka u postupku: GDA - Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

Prethodna pitanja

(i)    Pod pretpostavkom da postoje dokazi ili indicije da je poduzetnik u vladajućem položaju primjenjivao diskriminatorne tarife u pogledu maloprodajnih poduzetnika, što ih je stavljalo u nepovoljniji položaj u odnosu na njihove konkurente, treba li u okviru postupka za izricanje sankcija, radi kvalificiranja tog postupanja kao stavljanja u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju u smislu članka 102. [podstavka 2.] točke (c) UFEU-a, također ocjenjivati ozbiljnost, relevantnost ili važnost tog učinka na konkurentski položaj i/ili konkurentsku sposobnost obuhvaćenog poduzetnika, osobito u pogledu njegove sposobnosti pokrivanja razlike u odnosu na troškove plaćene na veleprodajnoj razini?

(ii)    Pod pretpostavkom da postoje dokazi ili indicije o tome da primjena diskriminatornih tarifa od strane poduzetnika u vladajućem položaju vrlo malo utječe na troškove, profit i rentabilnost obuhvaćenog maloprodajnog poduzetnika prema pravilnom tumačenju članka 102. [podstavka 2.] točke (c) UFEU-a i sudske prakse iz presuda British Airways1 i Clearstream2 , treba li smatrati da ne postoje indicije o zloporabi vladajućeg položaja i zabranjenim praksama?

(iii)    Ili, nasuprot tomu, sama ta okolnost ne omogućava odbacivanje kvalifikacije tog postupanja kao zlouporabe vladajućeg položaja i zabranjene prakse u smislu članka 102. [podstavka 2.] točke (c) UFEU-a te je relevantna samo za utvrđivanje dosega odgovornosti odnosno sankcije poduzetnika koji čini povredu?

(iv)    Treba li izričaj „stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju“ iz članka 102. [podstavka 2.] točke (c) UFEU-a tumačiti na način da sama prednost koja proizlazi iz diskriminacije mora odgovarati minimalnom postotku strukture troškova obuhvaćenog poduzetnika?

(v)    Treba li izričaj „stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju“ iz članka 102. [podstavka 2.] točke (c) UFEU-a tumačiti na način da sama prednost koja proizlazi iz diskriminacije mora odgovarati minimalnom iznosu razlike između prosječnih troškova koje plaćaju konkurentski poduzetnici u veleprodaji o kojoj je riječ?

(vi)    Može li se izričaj „stavlja u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju“ iz članka 102. [podstavka 2.] točke (c) UFEU-a tumačiti na način da sama prednost koja proizlazi iz diskriminacije mora u okviru tržišta i usluge o kojima je riječ biti viša od razlike navedene u gore navedenim tablicama 5, 6 i 7 kako bi se postupanje kvalificiralo kao zabranjena praksa?

(vii)    U slučaju pozitivnog odgovora na jedno od pitanja (iv) do (vi), na koji način valja odrediti taj prag relevantnosti nepovoljnog položaja u odnosu na strukturu troškova odnosno prosječnih troškova koje plaćaju konkurentski poduzetnici na maloprodajnom tržištu o kojem je riječ?

(viii)    U slučaju određivanja tog praga, može li se odbaciti presumpcija iz presude Clearstream, prema kojoj valja smatrati da „poduzetnik koji ima faktični monopol na uzlaznom tržištu, koji neprekidno tijekom pet godina primjenjuje prema poslovnom partneru različite cijene za ekvivalentne usluge, neizbježno stavlja tog partnera u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju“3 , zbog toga što taj prag nije ostvaren svake godine?

____________

1 C-95/04 P, EU:C:2007:166

2 T-301/04, EU:T:2009:317

3 Točke 194. i 195.