Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. december 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Diageo Brands BV kontra Simiramida-04 EOOD

(C-681/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Diageo Brands BV

Alperes és ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Simiramida-04 EOOD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 44/2001/EK rendelet1 34. cikkének 1. pontját, hogy ezen elutasítási indok arra az esetre is kiterjed, amikor a származási tagállam bíróságának határozata nyilvánvalóan ellentétes az uniós joggal, és ezt az említett bíróság felismerte?

a)    Úgy kell-e értelmezni a 44/2001/EK rendelet 34. cikkének 1. pontját, hogy az ezen elutasítási indokra való sikeres hivatkozást kizárja az a körülmény, hogy az ezen elutasítási indokra hivatkozó fél a határozat származási államában elmulasztotta a határozatot megtámadó, ott igénybe vehető eljárás kezdeményezését?

b)    A 2. a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: megváltozik-e ez akkor, ha a határozatot megtámadó eljárás kezdeményezése a határozat származási államában értelmetlen volt, mert feltételezendő, hogy az nem vezetett volna más határozat meghozatalára?

Úgy kell-e értelmezni a 2004/48/EK irányelv2 14. cikkét, hogy e rendelkezés hatálya a felek kártérítési követelés tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében valamely tagállamban felmerülő költségeire is kiterjed, ha a követelés és az azzal szembeni védekezés az alperesnek a lefoglalás és az általa védjegyjogának érvényesítése céljából egy másik tagállamban kiadott közlemények miatti felelősségével kapcsolatos, és ezzel összefüggésben felmerül az utóbbi tagállam bírósága határozatának az elsőként említett tagállamban történő elismerésére vonatkozó kérdés?

____________

1     A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.).

2     A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o).