Language of document :

2013 m. gruodžio 23 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Diageo Brands BV prieš Simiramida-04 EOOD

(Byla C-681/13)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Diageo Brands BV

Atsakovė: Simiramida-04 EOOD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento Nr. 44/20011 34 straipsnio 1 punktą reikia aiškinti taip, kad nepripažinimo pagrindas apima ir atvejį, kai kilmės valstybės narės teismo sprendimas akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos teisei, o šis teismas tai žino?

2 a)    Ar Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 1 punktą reikia aiškinti taip, kad aplinkybė, jog šalis, kuri rėmėsi nepripažinimo pagrindu, numatytu Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 1 punkte, nepasinaudojo jokia turima teisinės gynybos priemone valstybėje narėje, kurioje buvo priimtas sprendimas, trukdo jai naudingai pasinaudoti šiuo nepripažinimo pagrindu?

2 b)    Jei į 2 klausimo a dalį būtų atsakyta teigiamai, ar atsakymas būtų kitoks, jei pasinaudojimas teisinės gynybos priemonėmis valstybėje narėje, kurioje buvo priimtas sprendimas, būtų beprasmis, nes reikia pripažinti, kad pasinaudojus šiomis priemonėmis nebūtų priimtas kitoks sprendimas?

3.        Ar Direktyvos 2004/482 14 straipsnį reikia aiškinti taip, kad ši nuostata taip pat apima šalių valstybėje narėje patirtas išlaidas, susijusias su prašymu atlyginti žalą, jei prašymas ir gynyba susiję su tariama atsakovės atsakomybe už sulaikymą ir teiginius, kuriais buvo siekta priversti paisyti jos teisių į prekių ženklus valstybėje narėje, ir jei šiuo atžvilgiu iškeltas antrosios valstybės narės teismo priimto sprendimo pripažinimo pirmojoje valstybėje narėje klausimas?

____________

1 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).