Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 10. travnja 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska) – ACI Adam BV i dr. protiv Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(Predmet C-435/12)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Autorsko pravo i srodna prava – Usklađivanje određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu – Direktiva 2001/29/EZ – Članak 5. stavak 2. točka (b) i stavak 5. – Pravo reproduciranja – Iznimke i ograničenja – Reproduciranje za privatnu uporabu – Zakonito obilježje porijekla primjerka – Direktiva 2004/48/EZ – Područje primjene)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Tuženici: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku - Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska - Tumačenje članka 5. stavaka 2. i 5. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.) i članka 14. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL L 157, str. 45. i ispravci SL 2004., L 195, str. 16. i SL 2007., L 204, str. 27.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.) - Pravo reproduciranja - Iznimke i ograničenja - Provedbe prava intelektualnog vlasništva - Troškovi - Područje primjene

Izreka

Pravo Unije, osobito članak 5. stavak 2. točku (b) Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, zajedno sa stavkom 5. tog članka, treba tumačiti u smislu da se protivi nacionalnom zakonodavstvu kao što je ono o kojem je riječ u glavnom postupku, koje ne razlikuje slučaj u kojem je reprodukcija za privatnu uporabu stvorena iz dopuštenog izvora od slučaja u kojem je taj izvor nedopušten.

Direktivu 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva treba tumačiti u smislu da se ne primjenjuje na postupak kao što je onaj o kojem je riječ u glavnom postupku, u kojem dužnici pravične naknade traže od suda koji je uputio zahtjev da donese pravna utvrđenja na teret tijela zaduženog za ubiranje i raspodjelu te naknade nositeljima autorskog prava, a koje se brani protiv tog zahtjeva.

____________

1 SL C 399, 22.12.2012.