Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. aprila 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemska) – ACI Adam BV in drugi proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(Zadeva C-435/12)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Intelektualna lastnina – Avtorska pravica in sorodne pravice – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Direktiva 2001/29/ES – Člen 5(2)(b) in (5) – Pravica reproduciranja – Izjeme in omejitve – Reprodukcija za zasebno rabo – Zakonitost vira kopije – Direktiva 2004/48/ES – Področje uporabe)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Tožene stranke: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska – Razlaga členov 5(2) in 5 Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230) in člena 14 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32) – Pravica do reproduciranja – Izjeme in omejitve – Spoštovanje pravic intelektualne lastnine – Stroški postopka – Področje uporabe

Izrek

1.    Pravo Unije, zlasti člen 5(2)(b) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi v povezavi s členom 5(5), je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ki položaja, v katerem je vir, iz katerega se opravi reproduciranje v zasebne namene, zakonit, ne razlikuje od položaja, v katerem je ta vir nezakonit.

2.    Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da je ni mogoče uporabiti za postopek, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, v katerem zavezanci za plačilo pravičnega nadomestila predložitvenemu sodišču predlagajo, naj odloči v škodo omenjene organizacije, ki je pooblaščena za pobiranje in razdeljevanje tega nadomestila imetnikom avtorskih pravic in ki temu predlogu oporeka.

____________

1 UL C 399, 22.12.2012.